İDARE HUKUKU

Ekibimiz, Müvekkillerimiz aleyhine tesis edilen her türlü idari işlem ve karara karşı Uyuşmazlık Çözüm Departmanımız ile koordine bir şekilde gerekli iptal ve sair başvuruları her türlü resmi ve yargı mercileri önünde gerçekleştirmektedir. Bu kapsamda ekibimiz, müvekkillerimizi kamu idarileri nezdinde her türlü itiraz, müzakere ve izin başvurularında ve Danıştay nezdinde görülen dava ve ihtiyati tedbir başvurularında temsil etme konusunda üstün bir yetkiye sahiptir.

Ekibimiz, kamu ve özel sektörde yer alan müvekkillerimize idari kararların ve yaptırımların iptali, Kamu İhale Kurumu kararlarına itiraz ve idari para cezalarının iptali gibi çeşitli konularda danışmanlık vermektedir.