KAMU İHALELERİ

Kamu hukukuna tabi olan veya kamu kontrolü veya kamu fonları ile yönetilen Türk kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine ilişkin tüm hususlar 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu tarafından belirlenmektedir.

Tecrübeli avukatlardan oluşan ekibimiz, kamu kurum ve kuruluş ile kamu özel ortaklıkları tarafından ilan edilen ihale süreçleri ve bu süreçlere katılım, idari ve teknik şartnameler ile ana sözleşmelerin hukuki ve finansal risk analizi ve Kamu İhale Kurumu'na (KİK) itiraz süreci hususlarında müvekkillerimize danışmanlık ve temsil hizmetleri vermektedir.

Uyuşmazlık Çözüm Departmanımız, KİK’in nihai kararlarına ve kamu idarelerinin kamu ihalelerine katılım yasağı kararlarına karşı idare mahkemeleri nezdinde gerçekleştirilecek başvuru süreçlerinde de tecrübe sahibidir.