İŞ HUKUKU

İş Hukuku Departmanımız müvekkillerimize iş hukuku alanında proaktif danışmanlık hizmetleri sunmaktadır. Çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren müvekkillerimizin istihdam ile alakalı risklerini en aza indirmek ve uyuşmazlıkların yargı yoluna taşınmadan çözülmesi amacıyla, çalışan uygulamaları ve ilişkileri hususunda gerekli şirket politikalarının oluşturulması ve uygulanması süreçlerinde de destek vermekteyiz.

Uyuşmazlıkların yargı yoluna taşınmasının kaçınılmaz olduğu durumlarda ise, ekibimiz müvekkillerimizi yargı mercileri önünde en verimli ve titiz şekilde temsil etmektedir. Vermiş olduğumuz danışmanlık hizmetleri kapsamında müvekkillerimizi, iş ve iş sağlığı ve sosyal güvenlik hukuku alanlarında destek verilmesi, toplu iş sözleşmeleri müzakeresi ve hazırlanması, üst yönetimde yer alacak yöneticiler için iş sözleşmelerinin ve hisse senedi opsiyon planlarının hazırlanması, işçi temini ve alt işverenlik sözleşme ve ilişkilerinin hazırlanması ve yürütülmesi ile arabuluculuk süreçleri de dahil olmak üzere iş hukukuna dair her türlü konu ve süreçte temsil etmekteyiz.

Ayrıca, müvekkillerimizi oturma ve çalışma izinleri ile alakalı olarak gerekli başvuru süreçlerinin yürütülmesi ve izin belgelerinin alınması süreçlerinde de temsil etmekteyiz.