KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

CDCA, kişisel verilerin korunması ve gizlilik konularının şirketlerin hem günlük işleyişleri hem de yürüttükleri özel projeleri bakımından oldukça önem arz ettiğinin bilincindedir. Bu kapsamda CDCA, enerji, sağlık, ilaç, perakende, gayrimenkul ve AVM yönetimi, medya ve reklamcılık, savunma ve teknoloji sektörlerinde faaliyet gösteren şirketler de dahil olmak üzere hem uluslararası hem de yerel şirketlere kişisel verilerin korunmasıyla ilgili yeni hukuki rejime uyum sağlamaları için destek vermektedir.

CDCA, ekibi ve CIPP/E sertifikalı çalışanlarıyla birlikte hem Türkiye’de yürürlüğe giren yeni hukuki rejim hakkında hem de GDPR ile kurulan hukuki rejim hakkında önemli tecrübelere sahiptir. Bu doğrultuda CDCA, müvekkillerine veri işleme süreçlerinin analiz edildiği, veri envanterinin hazırlandığı ve uyum için gerekli belgeleri hazırlayarak uygulamaya alınması için müvekkili ile paylaştığı üç aşamalı bir uyum projesi sunmaktadır. Diğer yandan, CDCA müvekkillerinin günlük işleyişlerindeki veri işleme faaliyetlerinin de kanuna uyumlu olması için daimi hizmetler sunmaktadır.