ÖZEL FONLAR

Özel fonlar müvekkil portföyümüzün çok önemli bir kısmını oluşturmakta olup, büromuzun başta gelen çalışma alanlarından birisidir. Özel fonlara ilişkin sektör bilgimiz ve tecrübelerimiz ışığında özel fon niteliğini taşıyan müvekkillerimize fon döngülerinin her aşamasında hizmet veriyoruz. Gelişmekte olan bir pazar niteliğini taşıyan Türkiye’de yatırımları bulunan veya yatırım yapmak isteyen özel fon müvekkillerimize yatırım işlemleri, portföylerinde bulunan şirketlerin günlük yönetimsel işleri, yatırımların halka arz veya hisse devri gibi yollarla sonlandırılması konularında destek sağlıyoruz. Bunların yanı sıra risk sermayesi şirketleri, başlangıç sermayeleri, diğer fonlar, alım-satım, azınlık yatırımı, kaldıraçlı alım-satımlar, kaldıraçlı sermaye yatırımları, yönetim teşvikleri ve teklif süreçlerinde müvekkillerimize ihtiyaç ve taleplerine göre destek sağlamaktayız.

Özel fon kuruluşlarına, yönetim kadrolarına ve fon sağlayıcılara, tüm yerel ve uluslararası özel fon işlemlerinin tüm safhalarında destek sağlamakla birlikte yatırımcıların dışarıdan fon alarak yapacağı yatırımlar için de danışmanlık hizmetleri vermekteyiz.