SAVUNMA SANAYİİ

Savunma sanayii projeleri uzun dönemli teklifler ve sözleşme süreçlerinden oluşan büyük yatırım ve Ar-Ge programlarını kapsamaktadır. CDCA, Türk savunma sanayiine tüm ihale süreçlerinde (Bilgi Talebi, Teklif Talebi ve ilgili ihale birimiyle sözleşme müzakereleri), Savunma Sanayii Başkanlığı, Savunma Bakanlığı ve diğer devlet ihale kurumları ile yapılacak sözleşmelerin incelenmesi ve müzakeresi, yerli veya yabancı alt yüklenicilerle ve tedarikçilerle yapılacak sözleşmelerin hazırlanması, incelenmesi ve müzakeresi, savunma sanayi projeleri kapsamında yapılan Off-Set anlaşmalarının incelenmesi ve müzakeresi, Teknik Servis Sözleşmelerinin ve Üretim Lisansı Sözleşmelerinin incelenmesi, Lisans ve Know-How transferi sözleşmelerinin hazırlanması, incelenmesi ve müzakeresi  süreçleri de dahil olmak üzere her alanda hukuki destek sunmaktadır.