COVID-19 Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Müdürlerin Sorumlulukları