HAKKIMIZDA

CDCA; İstanbul ve Ankara'da ofisleri olan ve hukukun her alanında hizmet sunan bir hukuk bürosudur. Büromuz, uluslararası ve yerel şirketlere, finansal kuruluşlara ve geniş bir yelpazede faaliyet gösteren yatırımcılara uzmanlaşmış hukuk danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

Müvekkillerimize, ticari hedeflerine ulaşmaları için pratik çözümler sunmaktayız. Bunu, müvekkillerimizin işletme önceliklerini göz önüne alarak mevzuatı, içtihatları ve idari uygulamayı yakından izleyerek başarmaktayız.

Tüm müvekkil iş ve işlemlerini etkin, hızlı ve zamanında bitirmeye özen göstermekteyiz.

Bilgimiz, tecrübemiz ve güçlü ağımızla, tüm hukuki işlemlerin sorunsuz ilerlemesini sağlıyoruz. Avukatlarımız yaptıkları iş ve yayınlarla önde gelen değerleme kuruluşlarınca tanınmaktadırlar.

EKİP
AYÇA ARANCI

AYÇA ARANCI

PARTNER

GAMZE ÇİĞDEMTEKİN

GAMZE ÇİĞDEMTEKİN

PARTNER

TUNA ÇAKIRCA

TUNA ÇAKIRCA

PARTNER

BAŞAK GÜNEŞ

BAŞAK GÜNEŞ

PARTNER

CEREN GÜRKAN DOĞAN

CEREN GÜRKAN DOĞAN

AVUKAT

EDA OĞUZ

EDA OĞUZ

AVUKAT

SİNEM SENA GÜLTEKİN

SİNEM SENA GÜLTEKİN

AVUKAT

ECENUR ACAR

ECENUR ACAR

AVUKAT

OYLUM ÇELİK

OYLUM ÇELİK

AVUKAT

HANDE YÜCEL

HANDE YÜCEL

STAJYER AVUKAT

EZGİ SİPAHİ

EZGİ SİPAHİ

STAJYER AVUKAT

KUTSAL UTKU TATAR

KUTSAL UTKU TATAR

AVUKAT

HİZMET ALANLARI
 • ŞİRKETLER HUKUKU, BİRLEŞME VE DEVRALMA

  • ŞİRKETLER HUKUKU

  • BİRLEŞME VE DEVRALMA

  • ÖZEL FONLAR

  • TİCARET VE SÖZLEŞMELER HUKUKU

 • ÇEVRESEL SOSYAL YÖNETİŞİM (ESG) & SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

 • SERMAYE PİYASALARI

 • TEKNOLOJİ, MEDYA VE İLETİŞİM HUKUKU

  • BİLGİ TEKNOLOJİLERİ HUKUKU

  • MEDYA VE REKLAMCILIK

  • SAVUNMA SANAYİİ

 • KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

 • BANKACILIK VE PROJE FİNANSMANI

 • ENERJİ VE ALTYAPI

  • ENERJİ

  • YENİLENEBİLİR

  • ALT YAPI

 • İŞ HUKUKU

 • İDARE HUKUKU

  • İDARE HUKUKU

  • KAMU İHALELERİ

 • UYUŞMAZLIK ÇÖZÜMÜ

 • REKABET

İklim krizinin etkileri hızla artarken, uluslarüstü ve ulusal hükümetler bu etkilerin üstesinden gelmek için yeni tezahürler yayınladılar. İklim değişikliğine yanıt vermek, düşük karbon ekonomisinde yeni pazarlar ve yeni işler için fırsatlar yaratmaktadır. Uzmanlık alanımız aşağıdaki temel alanları kapsamaktadır:


İklim Değişikliği
Yeşil Mutabakat
Yeşil Birleşme ve Satın Alma
ESG ve ESG Durum Tespiti
Sürdürülebilir Finans
Kapsayıcılık ve Çeşitlilik
Tedarik Zinciri Uyumu


ESG

Daha fazla kurum, şirket ve yatırımcı çevresel, sosyal ve yönetişim (ESG) faktörlerini değerin itici güçleri olarak tanımaya başlıyor. Yatırımlarda ESG faktörlerinin dikkate alınmasına yönelik kamu ilgisi ve baskısı da artmıştır. Paydaşlar, ESG politikalarında daha fazla şeffaflığa ihtiyaç duyuyor ve bu faktörlerin güçlü performans elde etmede olumlu olduğunu düşünüyorlar. Şirketler, bu konuları ele almamanın hem finansal hem de itibar açısından işletmelerine zarar verebileceğinin farkına varıyor.

Müvekkillerimize, ESG'nin ana yönlerinde kapsam ve teknik mükemmellik sunarak, sürdürülebilir iş geçişi ve dönüşümü hakkında tavsiyelerde bulunuyoruz. İnsan hakları, çevre ve uyum konularında uzmanlaşmış avukatlarımız ve çevre, ekonomi ve insan hakları konularında ekibimizi destekleyen teknik uzmanlarımız bulunmaktadır. Entegre, uygulamalar arası bir yaklaşım benimseyerek geçerli olan yasal ve “bağlayıcı olmayan” hukuk standartlarını yakından takip ediyoruz. Çok uluslu şirketlere, işletmelerin bu alanda karşılaştıkları yönetişim, danışmanlık, işlem, risk yönetimi ve uyumluluk sorunları yelpazesinde danışmanlık yapıyoruz.

Sürdürülebilirlik ve Sürdürülebilir Finans

Yıllar boyunca alınan ekonomik kararların yenilenebilir kaynaklarımız üzerinde büyük etkileri oldu. Aşırı tüketim ve aşırı üretim, çevresel yıkıma ve bozulmaya yol açtı, Dünya'nın doğal sermayesinin israfını ve bozulmasını gözlemliyoruz ve bu giderek artan bir oranda oluyor ve doğal sermayemizi etkiliyor. Mevcut siyasi, ekonomik ve iş ortamında, sürdürülebilirlik dünyadaki birçok karar verici için anahtar kavramlardan biri haline geldi. İş açısından bakıldığında, birçok şirket sürdürülebilirlikle ilgili kavramları anlamak zorunda kalıyor, bunun nedeni ise ulusal ve uluslararası farkındalık ve ayrıca kanun ve yönetmelikler.

Sürdürülebilirlik dönüşümü önemli finansman ve yatırım gerektirir. Bu ihtiyacı karşılamak için, sürdürülebilirliği merkezine alan yeni finansman biçimleri de geliştirilmektedir. Yeşil, iklime duyarlı, çevre dostu finansman ihtiyacı hükümetlerin, kanun koyucuların, yatırımcı ve finans kuruluşlarının da gündeminde. Çoğu zaman, bu yeni ürünler ve yatırımcılar, gelişmiş ve karmaşık ESG uyumluluğu talep etmektedir. Bunlar sadece hukuki, ticari ve itibar risklerini değil, aynı zamanda yeni fırsatları da beraberinde getiriyor.

CCA; hükümet yetkilileri, sanayi birlikleri, kanun koyucular, STK'lar ile etkileşimleri aracılığıyla gelişmeleri aktif olarak tartışan ve etkileyen bu gelişmelerin bir sınırıdır ve sürdürülebilir finansın tüm yönlerinde müvekkillerine tavsiyelerde bulunmaktadır.

YEŞİL MUTABAKAT

Avrupa Birliği, net sıfır hedefine dönüşüm yol haritası olan Yeşil Mutabakat’ı ilan etti ve bu hedefe yönelik düzenleyici altyapıyı sağlamak için vitesi hızlandırdı. Türkiye'nin en büyük iş ortağı ve ihracat pazarındaki bu iddialı dönüşüm, daha Türkiye bu kural ve politikaları benimsemeden önce Türk şirketlerini ve Türkiye ekonomisini kaçınılmaz olarak etkileyecektir. Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması gibi düzenlemelerin Türkiye'den AB'ye yapılan ihracata doğrudan etkisi olacaktır. Türk şirketleri, daha yeşil ve karbon-nötr bir ekonomiyedönüşümü geciktirirlerse finansal ve itibar riskleriyle karşı karşıya kalabilir ve rekabet güçlerini kaybedebilirler. İşletmelerin ESG ilkelerine uymasını gerektiren tüm paydaşların artan baskısı ve tedarikçilerin ESG ilkelerine uymasını gerektiren artan tedarik zinciri düzenlemeleri, yatırımların, finansmanların ve iş ortaklarının seçimindeki kararları şimdiden etkiliyor. Müvekkillerimize, bir strateji planlamaları ve “bağlayıcı olmayan hukuk” ve “bağlayıcı hukuk” alanında mevcut ve gelecekteki zorluklara hazırlanmaları ve kanun koyucular, STK'lar ve sektör dernekleri ile yakın diyalog kurarak düzenlemeleri şekillendirme ve etkileme konusunda hukuki danışmanlık sağlıyoruz.

İrtibat Kurulacak Ortak:

Gamze Çiğdemtekin

E-posta: gcigdemtekin@cdcalaw.com

Telefon: 0090 532 578 9594

CDCA avukatlarının pek çok farklı türde sermaye piyasası işlemlerinde kapsamlı deneyimleri bulunmaktadır.

Yatırımcılar ve piyasa oyuncuları, sermaye piyasalarına dönerken giderek artan yenilikçi ve karmaşık finansman çözümlerini dikkate almalıdır. Bu durum da onların, sözleşmelerini ve yeni şeffaflık düzeylerini ve açıklamalarını belirlemede daha büyük yardıma ihtiyaç duydukları anlamına gelmektedir.

Avukatlar ve sermaye piyasası katılımcıları, ani pazar değişikliklerine sürekli uyum sağlamak, birçok düzenleme katmanını yorumlamak ve gelişen bir ortamda yatırımcıların aradığı şeyi anlamak hususlarında karmaşık sorunları daha iyi karşılayabilmeli ve her zamankinden daha özel olarak uyarlanmış stratejik çözümler bulmak için daha fazla çaba sarf etmelidir.

Sermaye piyasaları uzmanlığımızla, sermaye piyasası çalışmalarının tüm yelpazesini kapsamakta ve sadece sermaye piyasaları değil aynı zamanda hisse senedi, teminata bağlanmış ve yapılandırılmış ürünler, konut ipoteği alım satımı, menkul kıymetleştirmeler, yüksek getirili ve özel plasmanlar ve borç teklifleri de dahil olmak üzere her türlü işlemlerde yerli ve yabancı yüklenicilere, ihraççılara ve yatırım fonlarına danışmanlık hizmeti sunmaktayız. Başlıca finans kurumları, kolektif yatırım teşebbüsleri, şirketler, ilk halka arz olanlar ve sermaye piyasalarındaki diğer yeni oyuncular dahil olmak üzere önemli piyasa oyuncularına danışmanlık vermekteyiz. Ayrıca, sermaye piyasasıyla ilgili olarak, halka açık şirketlere mevzuata uyum konusunda ve sermaye piyasası kurumlarının lisanslanması konusunda hukuki danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

CDCA, kişisel verilerin korunması ve gizlilik konularının şirketlerin hem günlük işleyişleri hem de yürüttükleri özel projeleri bakımından oldukça önem arz ettiğinin bilincindedir. Bu kapsamda CDCA, enerji, sağlık, ilaç, perakende, gayrimenkul ve AVM yönetimi, medya ve reklamcılık, savunma ve teknoloji sektörlerinde faaliyet gösteren şirketler de dahil olmak üzere hem uluslararası hem de yerel şirketlere kişisel verilerin korunmasıyla ilgili yeni hukuki rejime uyum sağlamaları için destek vermektedir.

CDCA, ekibi ve CIPP/E sertifikalı çalışanlarıyla birlikte hem Türkiye’de yürürlüğe giren yeni hukuki rejim hakkında hem de GDPR ile kurulan hukuki rejim hakkında önemli tecrübelere sahiptir. Bu doğrultuda CDCA, müvekkillerine veri işleme süreçlerinin analiz edildiği, veri envanterinin hazırlandığı ve uyum için gerekli belgeleri hazırlayarak uygulamaya alınması için müvekkili ile paylaştığı üç aşamalı bir uyum projesi sunmaktadır. Diğer yandan, CDCA müvekkillerinin günlük işleyişlerindeki veri işleme faaliyetlerinin de kanuna uyumlu olması için daimi hizmetler sunmaktadır.

Avukatlarımız, Türkiye'de piyasalarındaki uzmanlığını ortaya koymakta ve karmaşık finansman yapıları ile başa çıkma yetenekleriyle ve müvekkillerin endişelerini esnek bir şekilde yanıtlamakla tanınmaktadır.

Bankacılık ve proje finansmanı uzmanlığımız, çeşitli sektörlerdeki her türlü işlem hakkında danışmanlık ve hukuki yardım sunmaktadır. Müvekkillerimize bugünün finansal piyasalarında yeni karmaşıklıklara yönlerini bulmada yardımcı olacak deneyim ve anlayışa sahip olmakla birlikte onlara; ilk yapılandırma tavsiyeleri, menkul kıymetler konularında yardım ve kredi anlaşmaları tasarlamak ve ilgili yardımcı belgeleri sağlamaktayız. Varlık finansmanı, kurumsal ve yatırım kredisi, türev ve yapılandırılmış finansman, İslami finans, kaldıraçlı ve satın alma finansmanı, proje ve altyapı finansmanı, gayrimenkul finansmanı dahil olmak üzere her türlü bankacılık ve proje finansmanı işlemlerinde kredi alanları, kefilleri ve kredi verenleri temsil etmekteyiz.

Özelleştirme, kamu özel ortaklık yapıları ve lisanslama rejimleri dahil olmak üzere Türk yasalarına göre mevcut tüm modeller çerçevesinde projelerin geliştirilmesi ve finanse edilmesi ile ilgili olarak geniş bir yelpazedeki endüstrilerde, yurtiçi ve yurtdışı finansmanın tüm yönleri hakkında enerji ve altyapı projelerinin kefillerine, kredi verenlere, proje şirketlerine, enerji ve altyapı projelerinin alıcılarına destek vermekteyiz. Hem borç verenler hem de borç alan tarafın danışmanlığını yapmış olmamız sebebiyle, müvekkilerimize müzakere, uyumluluk ve risk yönetimi için yaratıcı ve etkili stratejiler geliştirmek için benzersiz anlayışlarımız sunabilmekteyiz.

Sektörün önde gelen şirketler hukuku ekibimizle, müvekkillerimize ihtiyaçlarına en çok uyan ve stratejik olarak en uygun çözümü sunmayı ve mümkün olan en hızlı şekilde hayata geçirmeyi hedeflemekteyiz. Müvekkillerimize, proje bazlı ya da devamlı olarak kurumsal yönetim, şirket kuruluşu, şube ve irtibat bürosu kuruluşu, esas sermayenin artırılması ve azaltılması, yönetim kurulu üyesi veya müdür ataması, esas sözleşme değişikliği gibi şirketler hukuku konularında hizmet sağlıyoruz.

Dönem dönem ofisimizde ve müvekkillerimizin işyerlerinde, yönetim kurulu üyeleri ve müdürlerin sorumluluğu konusu da dahil olmak üzere Türk Ticaret Kanunu ile ilgili meselelere ilişkin eğitim vermekteyiz.

CDCA, bilgi teknolojileri ve teknoloji hukuku alanında pazar hakkında geniş bilgiye sahip ve iş süreçlerinde hassas ve yaratıcı çözümler üretebilecek avukatlardan oluşmaktadır. Teknoloji, medya ve iletişim hukuku alanında faaliyet gösteren müvekkillere özgü stratejiler sunabilmek adına, CDCA ekibinde yer alan avukatlar hukuk uygulaması alanında geniş bir bilgiye sahip olmalarının yanı sıra, teknolojideki en son gelişmeleri de ulaşılabilir tüm yöntemlerle takip etmektedirler. Sunduğumuz hizmet, teknoloji, medya ve iletişim sektörü dahilinde özellikle teknoloji, medya ve reklamcılık ve savunma alanlarında gerekli olan tüm karmaşık detayları içermektedir.

CDCA elektronik, internet, e-ticaret, yazılım, sağlık, enerji ve diğer sektörlerde faaliyet gösteren müvekkillerine, yenilikçi teknolojilerin kurulması, korunması ve geliştirilmesi için destek sağlar. Teknoloji şirketlerine, bir şirketin her sürecinde stratejik, hukuki ve yönetim desteği sunmaktayız. Müvekkillerimize, yeni fikirlerin yaratılması, korunması, işlerinin genişletilmesi ve pazar liderliğinin kurulması konularından, birleşme, devralma ve ortak girişim kurulması konularına kadar destek sunmaktayız. Teknoloji hukuku avukatlarımız aynı zamanda olası bir dava ile karşılaşma ihtimalini en aza indirmek adına dava bölümünde çalışan avukatlarımızla da iş birliği içerisinde faaliyet göstermektedirler.

Ekibimiz, Müvekkillerimiz aleyhine tesis edilen her türlü idari işlem ve karara karşı Uyuşmazlık Çözüm Departmanımız ile koordine bir şekilde gerekli iptal ve sair başvuruları her türlü resmi ve yargı mercileri önünde gerçekleştirmektedir. Bu kapsamda ekibimiz, müvekkillerimizi kamu idarileri nezdinde her türlü itiraz, müzakere ve izin başvurularında ve Danıştay nezdinde görülen dava ve ihtiyati tedbir başvurularında temsil etme konusunda üstün bir yetkiye sahiptir.

Ekibimiz, kamu ve özel sektörde yer alan müvekkillerimize idari kararların ve yaptırımların iptali, Kamu İhale Kurumu kararlarına itiraz ve idari para cezalarının iptali gibi çeşitli konularda danışmanlık vermektedir.

...

...

Kamu hukukuna tabi olan veya kamu kontrolü veya kamu fonları ile yönetilen Türk kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine ilişkin tüm hususlar 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu tarafından belirlenmektedir.

Tecrübeli avukatlardan oluşan ekibimiz, kamu kurum ve kuruluş ile kamu özel ortaklıkları tarafından ilan edilen ihale süreçleri ve bu süreçlere katılım, idari ve teknik şartnameler ile ana sözleşmelerin hukuki ve finansal risk analizi ve Kamu İhale Kurumu'na (KİK) itiraz süreci hususlarında müvekkillerimize danışmanlık ve temsil hizmetleri vermektedir.

Uyuşmazlık Çözüm Departmanımız, KİK’in nihai kararlarına ve kamu idarelerinin kamu ihalelerine katılım yasağı kararlarına karşı idare mahkemeleri nezdinde gerçekleştirilecek başvuru süreçlerinde de tecrübe sahibidir.

CDCA, medya ve reklamcılık sektöründe oldukça kapsamlı bir bilgi ve birikime sahiptir. CDCA ekibinde yer alan avukatlar hem ulusal hem de uluslararası alanda medya ve reklamcılık konularının neredeyse pazarda faaliyet gösteren her sektör için gerekli bir sistem kurduğunun bilincindedir. CDCA müvekkillerine, yetkin bir danışmanlık ve medya ve reklamcılık konularında başarılı ve efektif çözümler sunmayı taahhüt eder.

CDCA özellikle reklam ve medya ajanslarına, reklamcılık sözleşmelerinin, medya satın alma ve planlama sözleşmelerinin, barter sözleşmelerinin, içerik üretimi sözleşmelerinin, lisans sözleşmelerinin, arama motoru ve arama motoru optimizasyon hizmetleri sözleşmelerinin, sosyal medya yönetimi sözleşmelerinin, dijital performans pazarlama sözleşmelerinin ve davranışsal reklamcılık sözleşmelerinin hazırlanmasında ve müzakere edilmesinde hukuki destek sağlamaktadır.

Birleşme ve Devralmalar alanında önde gelen bir hukuk bürosu olarak müvekkillerimize yerel ve uluslararası iş ve işlemlerinde hizmet vermekteyiz. Birleşme ve Devralma ekibimiz birleşme, devralma, ortak teşebbüsler, yeniden yapılandırma, özel fonlar, yatırım fonları işlemleri ve tasfiye alanlarında geniş tecrübeye sahiptir. Birleşme ve Devralma işlemlerinin her alanında faaliyet gösteren Birleşme ve Devralama ekibimiz, karmaşık ve çok taraflı birçok işlemi başarıyla tamamlamıştır.

Avukatlarımız, birleşme ve devralma işlemlerinin, hukuki inceleme (legal due diligence), işlemin tasarlanması ve yapılandırılması, işleme ilişkin belge ve sözleşmelerin hazırlanması, müzakere edilmesi, resmi ve idari kurumlardan gerekli onay ve izinlerin alınması, kapanış öncesi ve sonrasında yapılan işlemleri başından sonuna kadar takip etmektedir. Bunların yanı sıra, birleşme ve devralmalara ilişkin olarak hukuki eğitim vermekle birlikte uyumluluk araştırmaları konularında da müvekkillerimize destek sağlamaktayız.

Özel fonlar müvekkil portföyümüzün çok önemli bir kısmını oluşturmakta olup, büromuzun başta gelen çalışma alanlarından birisidir. Özel fonlara ilişkin sektör bilgimiz ve tecrübelerimiz ışığında özel fon niteliğini taşıyan müvekkillerimize fon döngülerinin her aşamasında hizmet veriyoruz. Gelişmekte olan bir pazar niteliğini taşıyan Türkiye’de yatırımları bulunan veya yatırım yapmak isteyen özel fon müvekkillerimize yatırım işlemleri, portföylerinde bulunan şirketlerin günlük yönetimsel işleri, yatırımların halka arz veya hisse devri gibi yollarla sonlandırılması konularında destek sağlıyoruz. Bunların yanı sıra risk sermayesi şirketleri, başlangıç sermayeleri, diğer fonlar, alım-satım, azınlık yatırımı, kaldıraçlı alım-satımlar, kaldıraçlı sermaye yatırımları, yönetim teşvikleri ve teklif süreçlerinde müvekkillerimize ihtiyaç ve taleplerine göre destek sağlamaktayız.

Özel fon kuruluşlarına, yönetim kadrolarına ve fon sağlayıcılara, tüm yerel ve uluslararası özel fon işlemlerinin tüm safhalarında destek sağlamakla birlikte yatırımcıların dışarıdan fon alarak yapacağı yatırımlar için de danışmanlık hizmetleri vermekteyiz.

Savunma sanayii projeleri uzun dönemli teklifler ve sözleşme süreçlerinden oluşan büyük yatırım ve Ar-Ge programlarını kapsamaktadır. CDCA, Türk savunma sanayiine tüm ihale süreçlerinde (Bilgi Talebi, Teklif Talebi ve ilgili ihale birimiyle sözleşme müzakereleri), Savunma Sanayii Başkanlığı, Savunma Bakanlığı ve diğer devlet ihale kurumları ile yapılacak sözleşmelerin incelenmesi ve müzakeresi, yerli veya yabancı alt yüklenicilerle ve tedarikçilerle yapılacak sözleşmelerin hazırlanması, incelenmesi ve müzakeresi, savunma sanayi projeleri kapsamında yapılan Off-Set anlaşmalarının incelenmesi ve müzakeresi, Teknik Servis Sözleşmelerinin ve Üretim Lisansı Sözleşmelerinin incelenmesi, Lisans ve Know-How transferi sözleşmelerinin hazırlanması, incelenmesi ve müzakeresi süreçleri de dahil olmak üzere her alanda hukuki destek sunmaktadır.

...

CDCA olarak yerel ve uluslararası faaliyet gösteren müvekkillerimize hukuki konularda destek sağlamakla kalmayıp, müvekkillerimizin taraf olduğu işlemlerin ilk aşamasından itibaren müvekkillerimizle birlikte yapısal ve ticari olarak en etkili ve uygun çözümleri üretmeyi hedefliyoruz.

Müvekkillerimizin taraf olduğu işleri ele alırken hukuki olduğu kadar ticari bir bakış açısıyla da yaklaşıp, herhangi bir anlaşmazlık durumunda konu uyuşmazlık olarak bir mahkeme ya da hakem heyetine sevkedilmeden önce anlaşmazlığın barışçıl ve hızlı bir şekilde çözülmesi için müvekkillerimize destek sağlıyoruz.

Ticari sözleşmelerin müvekkillerimizin faaliyetleri için arz ettiği değerin farkında olarak, sözleşmelerin müvekkillerimizin beklentileri doğrultusunda zamanında ve eksiksiz bir şekilde hazırlanması, müzakere edilmesi ve tamamlanması için özen gösteriyoruz.

Ekibimiz distribütörlük, tedarik, dağıtım, üretim, franchising, taşeron, e-ticaret, kira, abonelik, yazılım geliştirme, lisans ve reklamcılık sözleşmeleri dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere tüm ticari sözleşmeler konusunda geniş tecrübeye sahiptir.

İş Hukuku Departmanımız müvekkillerimize iş hukuku alanında proaktif danışmanlık hizmetleri sunmaktadır. Çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren müvekkillerimizin istihdam ile alakalı risklerini en aza indirmek ve uyuşmazlıkların yargı yoluna taşınmadan çözülmesi amacıyla, çalışan uygulamaları ve ilişkileri hususunda gerekli şirket politikalarının oluşturulması ve uygulanması süreçlerinde de destek vermekteyiz.

Uyuşmazlıkların yargı yoluna taşınmasının kaçınılmaz olduğu durumlarda ise, ekibimiz müvekkillerimizi yargı mercileri önünde en verimli ve titiz şekilde temsil etmektedir. Vermiş olduğumuz danışmanlık hizmetleri kapsamında müvekkillerimizi, iş ve iş sağlığı ve sosyal güvenlik hukuku alanlarında destek verilmesi, toplu iş sözleşmeleri müzakeresi ve hazırlanması, üst yönetimde yer alacak yöneticiler için iş sözleşmelerinin ve hisse senedi opsiyon planlarının hazırlanması, işçi temini ve alt işverenlik sözleşme ve ilişkilerinin hazırlanması ve yürütülmesi ile arabuluculuk süreçleri de dahil olmak üzere iş hukukuna dair her türlü konu ve süreçte temsil etmekteyiz.

Ayrıca, müvekkillerimizi oturma ve çalışma izinleri ile alakalı olarak gerekli başvuru süreçlerinin yürütülmesi ve izin belgelerinin alınması süreçlerinde de temsil etmekteyiz.

Uyuşmazlık Çözüm Departmanımız, arabuluculuk, dava, tahkim ve mevzuata uyumluluk konularında uzman avukatlardan oluşmaktadır. Ekibimiz, idare hukuku, ticaret, iş, fikri ve sınai mülkiyet, vergi ve beyaz yaka suçları konularında müvekkillerimizi temsil etmekte ve ilgili yasal, ticari ve itibar risklerini değerlendirerek, müvekkillerimiz ile iş birliği içerisinde yargı yoluna başvurulmadan önce uyuşmazlıkların giderilmesi için en uygun çözüm yolları ve seçeneklerini sunmayı amaçlamaktadır.

Uyuşmazlıkların yargı yoluna taşınmasının kaçınılmaz olduğu durumlarda ise, ekibimiz müvekkillerimizi tüm yargı mercileri önünde en verimli ve titiz şekilde temsil etmektedir. Ekibimiz ayrıca teknoloji, e-ticaret, medya ve reklam, telekomünikasyon, enerji, sağlık, inşaat, altyapı, gayrimenkul, perakende, imalat, savunma sanayi gibi pek çok farklı sektörde faaliyet gösteren müvekkillerimize günlük danışmanlık, bilgilendirme ve denetim hizmetleri de sunmaktadır.

Rekabet hukukunun uzmanlık alanlarımızdan biri olup, rekabet hukuku alanında danışmanlık hizmeti sunmaktayız. Rekabet hukuku kapsamında verdiğimiz hizmetlerin başında, rekabet soruşturması sürecinde hukuki destek sunulması; dağıtım, franchise ve çeşitli sözleşmelerin rekabet hukuku açısından değerlendirilmesi; rekabet yasağı anlaşmalarının hazırlanması ve birleşme & devralmalar ile ilgili Kurum’a devralma bildirim yapılması gelmektedir. Rekabet regülasyonuna uygunluk bakımından danışmanlık hizmetleri ile şirket yöneticileri ve çalışanlarına eğitimler de sunmaktayız. Ayrıca Rekabet Kurumu kararlarına karşı Danıştay ve idare mahkemeleri nezdindeki davalarda müvekkillerimizi temsil etmekteyiz.

YAYINLAR
İLETİŞİM
İSTANBUL OFİS

Adres
Seba Office Boulevard D Blok Kat: 3 No: 23 Ayazağa, Sarıyer, İstanbul / TÜRKİYE

Tel: +90 212 324 30 45 Faks: +90 212 324 30 45

E-posta: info@cdcalaw.com

ANKARA OFİS

Adres
Kavaklıdere Mahallesi İran Cad. No:39 D:7 06700, Çankaya, Ankara / TÜRKİYE

Tel: +90 312 441 91 81 / +90 312 441 90 61 Faks: +90 312 440 90 21

E-posta : info@cdcalaw.com

İLETİŞİM FORMU