REKABET

Rekabet hukukunun uzmanlık alanlarımızdan biri olup, rekabet hukuku alanında danışmanlık hizmeti sunmaktayız. Rekabet hukuku kapsamında verdiğimiz hizmetlerin başında, rekabet soruşturması sürecinde hukuki destek sunulması; dağıtım, franchise ve çeşitli sözleşmelerin rekabet hukuku açısından değerlendirilmesi; rekabet yasağı anlaşmalarının hazırlanması ve birleşme & devralmalar ile ilgili Kurum’a devralma bildirim yapılması gelmektedir. Rekabet regülasyonuna uygunluk bakımından danışmanlık hizmetleri ile şirket yöneticileri ve çalışanlarına eğitimler de sunmaktayız. Ayrıca Rekabet Kurumu kararlarına karşı Danıştay ve idare mahkemeleri nezdindeki davalarda müvekkillerimizi temsil etmekteyiz.